Q 4509

Ni är utvalda att hjälpa till att tjäna ert Land.
Gör aldrig reträtt ifrån slagfältet [Facebook, Twitter etc].
Använd andra plattformar som en form av ett centraliserad högkvarter.
Organisera och connecta [brygga genom länkning].
Använd meme(s) ifrån slagfältet och/eller verkstaden [belys & dela][tag och skicka].
Uppdrag 1: Disputera [förkasta] propaganda genom att dela undersökningar och fakta.
Uppdrag 2: Supporta andra digitala soldaters roll [faller en så reser sig en annan].
Uppdrag 3: Guida [väck] andra genom fakta [DECLAS 1-99 materialet och annan relevant fakta] och memes [frikoppla MSDNC kontroll över informations flödet] _ställ ’motfrågor’ för att initiera ’tänkande’ istället för repetering [eko] av MSDNC propaganda.
Uppdrag 4: Lära sig kamouflage [digitalt] _primärt konto avstängt-borttaget _använd sekundärt.
Uppdrag 5: Identifiera styrkor / svagheter [personlig och utpekat(de) mål] re: Twitter & FB [+andra] exempel re: meme(s) brist att läsa genom användning av ALGO [tänk Tron (MCP_master control program)] _beroende av person-till-person fångande [långsam reaktionstid oidentifierad(e) användare].
Spelteori.
Information krigsföring.
Välkommen till det Digitala Slagfältet.
Tillsammans vinner vi.
Q

https://qanon.pub/#4509

Kommentar:
ALGO = algoritm. Memes gör det långsammare för de riktiga människor som censurerar att ta bort informationen. Vanlig text identifieras automatiskt och kan censureras snabbare. Det är bra att döpa om filnamn på memes om man laddar ner eller ta skärmdumpar (skapar nytt filnamn).

Q menar att slagfälten är på de stora sociala medierna och att vi ska använda t.ex. MeWe som högkvarter som vi utgår ifrån för att sedan sprida information på de stora sociala medierna.

De vill att vi skapar nya memes eller återanvänder andras.

MSDNC verkar betyda massmedia och demokraterna eller MSNBC som Trump kallade MSDNC 22 feb 2020 på sin Twitter (@realDonaldTrump).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *