LÄNKAR

Qanon (http://qanon.pub)
Visar alla drops/ledtrådar som Q har postat.

MEWE QAnon Sverige (https://mewe.com/group/5eb2fe666a74b45879e1a368)
MeWe Grupp (backup om Facebook stänger ner gruppen igen).

Qmap (http://qmap.pub)
NEDSTÄNGD! Visade alla drops/ledtrådar som Q har postat. Fanns också en hel del information samlat där som förklarar mer djupgående kring all data som man hittar när man undersöker de personer och dokument som Q hänvisar till.

Facebook Grupp QAnon Sverige (https://www.facebook.com/groups/591359314883587/)
NEDSTÄNGD! Här diskuterades allt som har med Q att göra!
Vi diskuterade inget som bröt emot någon lag, vi pratade enbart om fakta, dokument och videoklipp ifrån politiska händelser. Vi diskuterade både detta och teorier men allt baserat på respekt för alla, även de vi i vissa fall anklagar för brott i enlighet med officiella dokument. Q handlar om respekt, transparens, öppenhet, fördomsfrihet, medmänsklighet och en bättre värld för alla. Steg 1 är att avslöja all korruption som stoppar detta från att ske, och det är det Q och deras godhjärtade digitala arméer gör genom ord.
Så varför stängde man ner? Är man rädd för informationen? Är man rädd för att fler börjar ifrågasätta etablissemanget och etablerade regler och lagar?
Det som är felaktigt blir alltid avslöjat som det speciellt om allt får diskuteras med äkta skepticism (objektiv bearbetning av all data), så om något borde man uppmuntra alla teorier så allt kan undersökas och allt falskt kan uteslutas.