Q 4866

Efter idag, är det mer vettigt? Spän fast säkerhetsbältet. Att sex seal dödades var en chock och helt förfärligt. Det som kom fram igår var att det går att bevisa att Obama, HC och Joe Biden har skuld för deras död. Det är så stort att det inte går att förstå.

Fortsätt läsa

Q 4509

Ni är utvalda att hjälpa till att tjäna ert Land. Gör aldrig reträtt ifrån slagfältet [Facebook, Twitter etc]. Använd andra plattformar som en form av ett centraliserad högkvarter. Organisera och connecta [brygga genom länkning]. Använd meme(s) ifrån slagfältet och/eller verkstaden [belys & dela][tag och skicka].

Fortsätt läsa

Q 158

När meddelades detta? När inträffade händelser i SA? Vem kontrollerade en stor del av Twitter-aktien? Varför är detta relevant? Definiera förtryck.
Vem styr narrativet? Vem styr verkligen narrativet? Vem skyddar narrativet? Skyddar MSM och skyddar utvalda ”partimedlemmar”? Isolerar detta skydd dessa ”partimedlemmar”?

Fortsätt läsa

Q 157

Vad är en nyckel? Vad används en nyckel till? Vad är en vakt? Vad används en vakt till? Vem låste upp dörren till alla dörrar? Var det för-planerat? Tror du på tillfälligheter? Vad är information?
Vem styr utsläppet av information? VEM HAR ALL INFORMATION? Vem sprider information?

Fortsätt läsa