VÄLKOMMEN

VAD ÄR QSVERIGE.SE?

QSverige informerar om Internet fenomenet Q (felaktigt kallat Qanon av massmedia). Det hela började i slutet av 2017 på forumet 4chan och fortsatte på 8chan (numera 8kun) som båda är anonyma Internet forum där inlägg om att t.ex. Hillary Clinton skulle arresteras dök upp. Inläggen postades i forumdelen för politik där Q började lämna ledtrådar och information. Q verkar ha valt dessa hemsidor för att undvika censur vilket vi såg att andra medier började göra efter ca 1-2 år. I dagsläget är Q/Qanon enormt attackerat utav massmedier och man lyfter fram de mer utsvävande teorierna kring Q istället för den riktiga substans som finns, vilket gör att massmedia och stora teknologiföretag censurerar för att Q är ett hot mot det korrupta etablissemanget. Q är censurerat utav diverse stora sociala medier såsom Facebook, Instagram och Twitter. Betyder det att Q är något på spåren? Om man verkligen gör sin egna undersökning så kommer man att förstå att massmedia är fake news.

Q skrev på ett sätt som insinuerade att de är en militär underrättelseoperation. Etablissemangets massmedia hävdar att Q är falskt och att ingenting de har skrivit har någon substans – vilket inte är sant om man undersöker. Substans i inläggen återfinns genom att Q har visat sig ha tillgång till statlig information innan allmänheten får det. De har också väldigt bra koll på vad som ska ske offentligt innan allmänheten får veta, och de länkar t ex officiella dokument som de visste var redigerade på ett visst sätt bara en insider kan veta. Q ger i princip inga helt raka svar utan vill att människor undersöker själva. Genom eget undersökande så ser man all information som ger en större helhetsbild av hur världen fungerar.

Eftersom alla uppmuntras att sprida informationen så blir alla Q som sprider den, det är inte budbäraren som är det viktiga utan budskapet. Q har skapat en Internet armé som sprider information utan censur och uppmuntrar läsaren att bilda sin egna uppfattning.

Q är inget man egentligen följer eller är del av som om det var en kult eller en organisering med ett ledarskap, vilket etablissemangets massmedia påstår. Q skriver på ett sätt som är främst att ställa frågor och sedan hänvisa till där fakta finns. De vill att du ska tänka själv och vara din egna ledare. När etablissemanget och deras massmedia attackerar Q och de som supportar deras initiativ, så attackerar de människor som vill ha en fredlig värld utan korruption, pedofili, trafficking och satanism.

Att inte ha någon ledare som berättar för dig vad som ska göras så blir du tvungen att leda dig själv. Eftersom etablissemangets massmedia inte visar oss all viktig information så finns t ex Q som kan peka dig till rätt information. Att leda sig själv är enkelt när man har all information samt kunskap som behövs, vilket vi inte har fått under vår uppväxt eftersom i princip hela systemet korrumperats, och därmed har väsentligt information sållats bort så vi inte ska ifrågasätta på en för djup nivå.

Q har blivit ett globalt fenomen och det vi lever inom är The Great Awakening som innebär att mänskligheten håller på att vakna till enorm korruption. När vi har rensat bort denna korruption kommer världen att bli enormt mycket bättre och harmonisk för oss alla!

Etablissemanget och deras massmedia vill att du ska vara beroende av deras ledarskap, så de vill inte delge dig all information eller uppmuntra dig till att undersöka själv. Q har med hjälp av Internet förändrat detta, och detta har skrämt livet ur de korrupta eftersom en upplyst mänsklighet är deras största hinder till total makt över allt och alla. Q ger den väsentliga informationen som behövs för att se en systematisk korruption på elit nivå.

Q skapades för att man väljer att gå den lagliga vägen med att stoppa den enorma korruption som genomsyrat samhället. Alternativet var en militär statskupp men Trump stöttar de patrioter inom militären och underrättelsen som tänker arrestera alla korrupta eliter. En militär statskupp hade varit betydligt mer förödande än att få makten över Vita Huset. Detta eftersom de korrupta äger massmedia och kontrollerar sociala medier och kan ljuga om varför en statskupp sker och utmåla patrioter som korrupta. Den lagliga vägen med rättegångar (troligen även militära tribunaler) kommer ge mänskligheten alla bevis som behövs så att korruptionen en gång för alla kan avslöjas och bekämpas.

INFORMATION KAN BEFRIA ELLER FÖRSLAVA

Mycket av det Q förmedlar är inte omnämnt i etablissemangets massmedier, framförallt inte i större utsträckning om det omnämns (såsom Epstein och de som har vittnat om även andra eliters involvering gällande t ex trafficking och pedofili). De korrupta eliterna är de som sitter i toppen av våra samhällen och som influerar och även umgås med världsledare. De äger våra massmedier och kontrollerar den information vi har att tillgå via etablissemanget, vilket gör att alla ännu inte känner till den information som Q förmedlar. De korrupta skyddar sig själva och vill kontrollera informationen och vad människorna känner till. Endast i hemlighet kan det korrupta frodas, men Q visar oss deras hemligheter.

Q har flera gånger beskrivit hur de korrupta vill kontrollera mänskligheten. De korrupta vill dela upp mänskligheten i höger och vänster, i blått och rött, i religioner, i kulturer o s v. Vi behöver alla se varandra som de människor vi är och acceptera våra olikheter och enas under vad vi har gemensamt. Tillsammans är vi starka! Låt inte olikheter dela oss, låt det vi har gemensamt vara grunden för kampen mot orättvisor!

Kort och gott så är världen korrumperad ända in i kärnan, det betyder att i princip alla stora institut har korrumperats i toppen. Majoriteten av alla människor inom de stora inflytelserika företagen, staterna, organisationerna o s v samt i övriga samhället är dock människor som vill att alla ska ha det bra. Hade vi inte haft ett korrumperat ledarskap så hade vi haft en otroligt mycket bättre värld utan nedskärningar, fattigdom, orättvisor och krig med mera.

Toppskiktet har under århundraden varit manipulerat och de Förenta Staterna som skapades under Amerika var skapat för att försöka hålla ett land fritt och utan ett korrupt ledarskap. Det har alltid funnits människor i toppskiktet som har stridit emot korruption. Inget är enbart svart eller vitt, så ledare kan göra både bra och dåliga saker beroende på sin fria vilja, inflytande, information o s v. USA kommer att bli ett av de första länderna som på allvar demonterar de korruptas maktstruktur som bygger på utpressning och korruption. Detta kommer sedan reflekteras på omvärlden då korruptionen kommer att angripas överallt.

Vad som har skett är dock att korruptionen vann, och tog över och korrumperade och det är därför vi har fattigdom, misär, krig, ekonomiska cykler av upp- och nedgång, orättvisor och mycket annat som vi alla omges av. Q har kommit till för att informera och väcka mänskligheten till denna enorma korruption, och etablissemangets aktörer är antingen korrumperade eller omedvetet lurade av de korrupta när de inte undersöker vad Q faktiskt delar.

STATEN BAKOM STATEN

Vi växte upp med tron att staten bestämde och hade största makten men nu har det visat sig att det finns en ”djupare stat”. Det finns något organiserat bortom vår demokrati som influerar våra ledare och vissa ledare går emot deras beslut, och Trump är en av dessa ledare därför tror man att han är del av Q. Trump har inte visat att han på något sätt fördömer Q, utan motsatsen han verkar uppmuntra det och han har re-tweetat många Q-supporters samt haft en framstående Q-undersökare inbjuden till Vita Huset.

Den djupa staten har agenter och sympatisörer överallt i etablissemanget, både vänster och höger och inom militär samt underrättelse. Majoriteten av människorna är dock för fred och frihet men de flesta har lurats av djupa staten under många decennier. Inte sedan JFK har en president gett sig på den djupa staten och framförallt deras trafficking operationer som Trump vill stoppa runtom i hela världen.

Denna djupa stat är också en del av de som brukar kallas för globalister, de som vill skapa en världsregering, ett center som styr alla andra. Djupa staten har skapat uppdelning av människor genom att få oss att välja mellan höger eller vänster, blått eller rött, istället för att se bortom det systemet och hur vi alla är medmänniskor.

Genom transparens, respekt, ärlighet och objektivitet så når vi sanningen, och de som inte praktiserar detta kan vara korrupta och kan också vägledas av korrupta. Därför är det farligt med politiskt korrekthet, för det hindrar diskussioner som skapas genom t ex den information som Q förmedlar.

SLUTET PÅ KORRUPTIONEN SKER FÖRR ÄN SENARE

Under 1900-talets mitt så formades en plan av goda människor i amerikanska militära toppskiktet och den har gått igenom många olika faser om man ska tro insiders. Oavsett vad så verkar Q vara en produkt av en allians inom makten, och i detta fall en underrättelseoperation med insyn och inflytande i Vita Huset.

Q verkar ha rötter i NSA, militären och hos politiker och även journalister. Varifrån Q utgår och vilka det är får vi nog reda på efter att informationskriget vi lever inom är över. Tills dess kommer det anonyma vara vad som visar vägen till sanningen genom att man undersöker samt tänker själv.

Om man gör sin due diligence (noggrant finkammar och undersöker allt objektivt och utan fördomar) så finner man att Q har förhandsinformation samt att personer såsom General Michael Flynn öppet stöttar Q (och troligen är del av, vilket kanske inte fullt ut erkänns förrän efter den organiserade korruptionens fall).

General Flynn har dels tagit en ed där han avslutar med WWG1WGA (Where We Go One We Go All), vilket är ett uttryck Q använder sig av, samt finns citerad med ovan citat. Q har skapat en arme av människor som sprider information, och det är genom information vi vinner kriget mot en korrupt maktelit som genom lögner och hemligheter tagit kontroll över det mesta inom samhället, men nu ser vi hur deras imperium faller.

Den som undersöker vad Q har skrivit kommer att finna att det kommer att ske ännu mer stora åtal mot ännu mäktigare människor än Epstein och Maxwell. Innan massmedia nämnde dessa namn så hade Q redan tagit upp deras brott.

Hela världen kommer också ändras när all korruption rensats bort, och detta sker metodiskt och med så lite kaos som möjligt (många demonstrationer finansieras utav vad Q utpekat som korrupta människor).

GENOM EGET UNDERSÖKANDE FINNER MAN TROLIGA SANNINGEN

Se i ovan meny länkar och tips samt annan information som kan hjälpa dig i förståelsen för din omvärld och vad Q är samt hur du kan diskutera med andra.

Kom ihåg att alltid undersöka allt med skepticism (ta in all data och undersök allt objektivt). De som säger till dig vad som är sant ska också kunna visa dig den data som bevisar det, så du kan undersöka själv.

De som uppmuntrar eget undersökande och är öppna för kritik (som givetvis sker på respektfulla objektiva grunder) är värda att lyssna på om man har tidsbrist med att gräva djupt.

Enligt massmedier är de som följer Q högerextremister eller galna konspirationsteoretiker. Följer man dock fakta och kollar upp vad Q hänvisar till så finner man sanningen om en enorm korruption. Vi vanliga medborgare gör massmediernas journalisters jobb. Massmedier lyfter fram protester såsom Black Lives Matters, men de lyfter inte fram vanliga hederliga Q supporters.

Q står inte för något radikalt utan för sunt förnuft, fred, frihet och respekt. Det finns alltid dåliga människor inom alla delar av samhället, så även finns det dåliga personer som följer Q. Etablissemanget tar lite utav allt kring Q och gör det till allt (t ex en dålig person ska personifiera hela Q). Det finns betydligt fler goda människor som blivit upplysta tack vare den informationen Q har delat. Betydligt fler fredliga människor delar Q än argsinta, vilket gör att majoriteten är som de flesta andra människor; hederliga och som bara vill leva sitt liv och låta alla andra göra detsamma i fred och frihet.

Q delar inte med sig av information som skapar hat eller ondska, de delar en upplyftande positiv attityd, och en global gemensamhet som korsar alla gränser såsom hudfärg, religion eller politik. Dock är den officiella information de delar chockerande och indicierna ger en tydlig bild av enorm global korruption på elit nivå vilket också håller på att bekämpas!

Fråga dig, varför är massmedia emot en grupp som helt enkelt står för kärlek? Q och de som följer Q fördömer våld. Det finns som beskrivet ovan alltid dåliga människor inom de flesta rörelser. Om 99% står för respekt och kärlek men 1% är våldsamma, är då hela rörelsen främst bra eller dålig? Med massmedias resonemang om att Q är en högerextremistisk våldsam organisation så kan man säga detsamma om de flesta partier – då de har haft dåliga personer inom partiet.

En eller några få definierar inte alla! Att massmedia fördömer Q säger mer om dem, och det kommer historiskt visa sig att de står på de korruptas sida. Vi kommer alla att se en ny värld utan korruption, var med och skapa den genom respekt, kärlek och genom att finna gemensamma grunder. Det handlar inte om höger eller vänster, det handlar om medmänsklighet!

Lämna gärna en positivt upplyftande kommentar här nedanför, låt den utgå med respekt för alla!

2 tankar om “VÄLKOMMEN”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *